Jaipur Hilton Hotel

fujairah-new

O2 SPA, Jaipur Hilton Hotel
42, Geejgarh House, Near Bais Godam Circle, Hawa Sadak, Jaipur, Rajasthan
Open Daily 7am to 8pm
Call : +91 9247020202|+91 7023512583

Golden Tulip Hotel

o2spa Golden Tulip

O2 SPA, Golden Tulip Hotel
M.I Road, Opposite GPO, Jaipur, Rajasthan
Open Daily 9am to 7pm
Call : +91 9247020202|+91 9636146744

Marriott

o2spa jaipur Marriott

O2 SPA, MARRIOTT
O2 Spa, Jaipur Marriott Hotel, Near Ashram Marg, Jawaharlal Nehru Marg, Jagatpura, Jaipur.
Open Daily 8am to 10pm
Call :+91 9247020202|+91 9829769358